Europese Logistieke Vervoerders coöperatie

ELV
Laan der Verenigde Naties 83
3316 AK Dordrecht
Nederland
+31 78 63 21 270
ELV France SARL
67 Rue de Luxembourg
59777 Euralille
Frankrijk
+31 78 63 21 279
Schepen
WESTROPA

WESTROPA

Meer >
Tracking & Tracing
Schip: Code:
Leden info
Gebruikersnaam: Code:
TWITTER
AVIS
FR/2018/10813
Restriction de navigation
Escaut à grand gabarit
FR/2018/10806
Arrets de navigation
Canal du Midi
FR/2018/10802
Simple Information
Oise canalisé
FR/2018/10783
modifiant l'avis FR/2018/10775
Seille canalisé
FR/2018/10780
Restriction de navigation
Seine à l'aval de Paris
FR/2018/10777
Arrets de navigation
Canal du Nord

DUURZAAM TRANSPORT

Wie kiest voor de binnenvaart, kiest voor duurzaam vervoer. Wie kiest voor de ELV, kiest voor een vervoerder die maatschappelijk verantwoord ondernemen geen doelstelling, maar vanzelfsprekend vindt: 'Cooperative enterprises build a better world'.

VERVOER OVER WATER - VAN NATURE DUURZAAM

Rivieren zijn natuurlijke vaarwegen, die deel uitmaken van het landschap. Kunstmatige waterwegen, kanalen, bieden dikwijls een toegevoegde waarde voor hun omgeving, bijvoorbeeld als groenzone in stedelijke gebieden. Juist omdat de binnenvaart gebruik maakt van natuurlijke infrastructuur, zijn we ons extra bewust van de gevolgen van wereldwijde klimaatverandering.

la Meuse
Paris
green transport

Binnenvaartschepen veroorzaken minder geluidsoverlast dan treinen en vrachtauto's, zijn veiliger en ontlasten het (spoor)wegennet. Daarnaast is de uitstoot per tonkilometer van schepen veel lager dan die van het wegtransport. Dat komt doordat schepen meer lading ineens kunnen vervoeren én daar minder energie voor nodig hebben. Spitsen, de kleinste binnenvaartschepen, zijn vaak uitgerust met een vrachtwagenmotor, en vervoeren daarmee zo'n twaalf vrachtautoladingen tegelijk. Een groot deel van de spitsen- en canal du Nordvloot beschikt reeds over een CCR-gecertificeerde voortstuwingsmotor, of motor met overeenkomstige emissiewaarde.

MILIEU EN INNOVATIE

Onze werkgroep 'Milieu en Innovatie' volgt nauwlettend ontwikkelingen die interessant kunnen zijn voor de Frankrijkvaart. Producten, methoden of technieken die kansrijk en haalbaar lijken worden onder de aandacht van bestuur en leden gebracht. Ook worden regelmatig bedrijven gecontacteerd, bijvoorbeeld over nieuwe voortstuwingstechnieken. Een ELV-spits is als eerste schip uitgerust met een O-Foil, een zeer innovatieve voortstuwing, die al diverse prijzen heeft gewonnen. Een andere spits wordt binnenkort voorzien van een diesel-electrische aandrijving. Onze milieu-werkgroep ontwikkelt ook idee√ęn, die soms klein of vanzelfsprekend lijken, maar tezamen een grote bijdrage kunnen leveren op gebied van duurzaamheid.

DUURZAAM MATERIEEL

De lange levensduur (>50 jaar) van de bestaande kleine schepen is eveneens een niet te onderschatten vorm van duurzaamheid. Het productieproces van een nieuw vaar- of voertuig veroorzaakt immers ook een aanzienlijke milieubelasting. Bovendien blijft vervangen transportmaterieel vaak alsnog elders ter wereld in bedrijf. De meeste kleine schepen worden door hun schipper-eigenaar goed onderhouden om hun bedrijfsduur te verlengen en voortdurend gemoderniseerd. Twee schepen van ELV-leden zijn op een bijzondere, gefaseerde wijze zelfs compleet vernieuwd.

boegschroefbediening
nieuwe Ahoy
duurzaam vervoer

CO2 REDUCTIE

Bij de huidige technische stand van zaken blijkt brandstof besparen voor spitsen en canal du Nord-schepen het effectiefste middel om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te reduceren. Hierbij gaan economie en ecologie natuurlijk hand in hand.

Onlangs heeft de ELV een milieu-enquête gehouden onder haar leden. Daaruit blijkt dat er op de eerste plaats bezuinigd wordt door langzamer te varen. Naast 'goede gewoontes', zoals gebruikmaken van getijden en stroming bij de routekeuze, geven de leden aan steeds vaker technische hulpmiddelen als brandstofverbruiksmeters, AIS en elektronische vaarkaarten te benutten om brandstof te besparen. Met name op de Franse vaarwegen, waar relatief veel (geautomatiseerde) sluizen zijn, kan het afstemmen van het vaargedrag op voorgangers en tegenliggers een behoorlijke brandstofbesparing opleveren.

Bovendien wordt op diverse manieren geprobeerd het energie- en brandstofverbruik te beperken en te 'vergroenen'. Het gebruik van krachtige accu's, die tijdens de vaart worden opgeladen, in plaats van generatoren voor de stroomvoorziening, wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Ook zijn veel schepen voorzien van een warmtewisselaar, die de verblijven verwarmt met restwarmte van de voortstuwingsmotor. Daarnaast wordt ge√Įnvesteerd in zonnepanelen, walstroom en ledverlichting.

Ook passen veel aangesloten ondernemers brandstofadditieven toe om de verbranding te optimaliseren. In de coöperatie zijn inmiddels verschillende van deze middelen getest op verbruiks- en emissiereductie.

zonnepanelen
zonnepanelen
tractieaccu's

DUURZAME CO√ĖPERATIE

De opgedane kennis en ervaring wordt binnen de coöperatie via diverse communicatiekanalen gedeeld. Deze interne informatieuitwisseling draagt ook weer bij aan een toename van het milieubewustzijn.

Klanten krijgen op aanvraag CO2-rapportages. Doordat het gasolieverbruik bij de ELV centraal geregistreerd wordt, kunnen deze verbruiksdata ter info teruggekoppeld worden naar de leden.

De logistieke medewerkers van de ELV dragen bij aan een milieubewuste vaarwijze door een optimale reisplanning, onderlinge afstemming en wederzijdse informatievoorziening. Een up to date IT platform vormt hierbij de basis.

Tevens proberen we door gerichte acquisitie en strategische samenwerking logistieke cirkels te bewerkstelligen en leegvaart te beperken.

CO2 COMPENSATIE

Met deze technieken, middelen en gebruiken konden en kunnen we als coöperatie ons energieverbruik behoorlijk reduceren. Omdat hiermee op een bepaald moment toch de ondergrens benaderd wordt, en omdat veel ELV-leden graag meer willen doen voor 'planet & people', hebben we besloten de CO2-uitstoot van onze gezamenlijke transporten te compenseren.

Door het aanplanten van bomen, die voor hun groei CO2 uit de lucht halen, leveren we een bijdrage aan een beter klimaat op deze wereld. Bovendien dragen bomen bij aan een betere waterhuishouding op mondiaal niveau. Omdat sommige boomplantprojecten omstreden zijn, hebben we gekozen voor We Forest. Een organisatie met een zeer lage overhead, die zich inzet voor het herplanten van bomen in gebieden die getroffen zijn door ontbossing. Hierdoor steunen we tevens de lokale bevolking.

Op deze manier biedt de ELV haar klanten klimaatvriendelijk, maatschappelijk verantwoord vervoer. Interesse? eco@elv-transport.com