Europese Logistieke Vervoerders coöperatie

ELV
Laan der Verenigde Naties 83
3316 AK Dordrecht
Nederland
+31 78 63 21 270
ELV France SARL
67 Rue de Luxembourg
59777 Euralille
Frankrijk
+31 78 63 21 279
Schepen
CHASSEUR

CHASSEUR

Meer >
Tracking & Tracing
Schip: Code:
Leden info
Gebruikersnaam: Code:
TWITTER
AVIS
FR/2019/02850
modifiant l'avis FR/2019/02660
Canal du Nord
FR/2019/02837
Simple Information
Lys
FR/2019/02836
Simple Information
Lys
FR/2019/02835
Simple Information
Lys
FR/2019/02832
Arrets de navigation
Saone
FR/2019/02831
Arrets de navigation
Saone

FR/2005/07850 Ch

FR/2005/07850
                                               Lille , jeudi 24 mars 2005
 SN Nord-Pas-de-Calais

   CANAL DE CALAIS : PONT LEVIS D'HENNUIN , Remplacement des