Europese Logistieke Vervoerders coöperatie

ELV
Boterdiep 46
3077 AW Rotterdam
Nederland
+31 10 31 39 944
ELV France SARL
67 Rue de Luxembourg
59777 Euralille
Frankrijk
+31 10 31 39 944
Schepen
MIBA

MIBA

Meer >
Tracking & Tracing
Schip: Code:
Leden info
Gebruikersnaam: Code:
MEDIA
Instagram
Twitter
Facebook
Youtube
AVIS
FR/2021/01937
Arrets de navigation
Canal du Rh√īne au Rhin, branche Sud
FR/2021/01926
modifiant l'avis FR/2021/01828
Lys
FR/2021/01924
Arrets de navigation
Moselle canalisé
FR/2021/01921
modifiant l'avis FR/2021/00380
Embranchement de Nancy
FR/2021/01915
Risque de perturbation
Grand canal d'Alsace
FR/2021/01906
modifiant l'avis FR/2021/01817
Seine

NIEUWS

Dordrecht, 25/10/2018, Op de agenda Op 8 november organiseert de ELV ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan een besloten congres over milieu en vergroening. 28 en 29 november 2018 is iedereen van harte welkom op onze stand op Riverdating in Straatsburg.

Rouen, 09/11/2016, Riverdating Op Riverdating 2016 is de innovatie-trofee van VNF toegekend aan de hybride aandrijving van de spits Essex. ELV-voorzitter Janarie Kranenburg heeft de prijs namens Jos Meijer en Afra Wijnhoven in ontvangst genomen. VNF-directeur Marc Papinutti vermeldde in zijn speech ook de diverse andere activiteiten van ons Frans-Belgisch-Duits-Nederlands samenwerkingsverband van kleine schepen, zoals het bevorderen van instroom. De rest van de dag is ons team natuurlijk weer druk bezig geweest met het aantrekken van nieuwe lading en het verdiepen van de relaties met bestaande klanten en partners. Er stonden maar liefst 24 afspraken op het programma!

Riverdating Rouen Riverdating Rouen Riverdating Rouen

Gorinchem, 24-25-26/05/2016, Maritime Industry Op Maritime Industry 2016 presenteert de ELV haar nieuwe informatiemap 'Starten in de Spitsenvaart'. Voor aspirant spitsenschippers hebben we een mapje samengesteld met info over de volgende onderwerpen: stappenplan starten in de spitsenvaart, benodigde documenten, bemanningsvoorschriften, alleenvaart, het praktijkexamen schipper, diploma ondernemersvaardigheden, stagemogelijkheden, aandachtspunten aankoop spits, exploitatieprognose, ladingverwerving, financiering, vaarweginformatie Belgie en Frankrijk, scheepsfrans voor dummies en BLN.

Rotterdam/Dordrecht, 13/02/16, Poster Veridis Quo Op de open dag van het STC en op het ELV-kantoor is de nieuwe spitsenvaart promotieposter van BVB en ELV onthuld. De ELV heeft ervoor gekozen de Veridis Quo op deze poster af te beelden omdat schipper/eigenaar Rens Blessing symbool staat voor de hernieuwde belangstelling voor de spitsenvaart bij jongeren en zij-instromers. Dankzij de in de app- of playstore te downloaden 'Blue Road app' kan de Veridis Quo op een smartphone of tablet ook in 3D bekeken worden. Bovendien kan daarmee een kijkje genomen worden in het interieur van een spits. De app biedt ook een roundview van het vooronder van de Westropa, waar al heel wat stagiairs, schippers-in-spe en passagiers kennis hebben gemaakt met de spitsenvaart. De hybride aandrijving van de Essex toont dat vergroening ook een belangrijk item is voor de kleine binnenvaart. De poster maakt deel uit van een serie van acht, die een mooi beeld geeft van de diversiteit van de binnenvaartvloot.

Veridis Quo spits blue road app

Dordrecht, 01/01/16, ELV France Op 1 januari is ELV France officieel van start gegaan. In de opstartfase zullen de Franse bevrachtingen nog vanuit Nederland georganiseerd worden. Doel van deze Franse vestiging is niet de zoveelste speler op de Franse markt te worden, maar onze kennis en ervaring in deze sector in te zetten om het vervoer over water per klein schip te bevorderen. Voorzitter Janarie Kranenburg: "Wij zijn geen bevrachtingskantoor waarbij de winst van het bedrijf voorop staat, maar een coöperatie die de belangen van varende ondernemers, en in het bijzonder die van de aangesloten schepen, voorop stelt. We zien nu vaak gebeuren dat de lading honderden kilometers over de weg naar groot vaarwater wordt gebracht, omdat daardoor een kwartje meer marge gepakt kan worden. Daar komt bij dat logistiek met spitsen vaak complex is door onzekerheden op het gebied van beschikbaarheid en prijsstelling. De ELV kan deze vraagstukken heel goed beantwoorden, omdat het een onderdeel is van haar kerntaak. Ze kan dat doen via partners in de markt, maar ook voor klanten rechtstreeks."

Dordrecht, 19/12/2015, Ledenvergadering. Op deze algemene ledenvergadering kwamen onder meer de start van een Franse vestiging, een leegvaartvergoeding en spitsenpromotie aan bod. Daarnaast is besloten de CO2-uitstoot van afgelopen jaar wederom te compenseren door de aanplant van bomen via We Forest. Zoals gewoonlijk werd de bijeenkomst besloten met een gezellige maaltijd.

vergadering 2015 vergadering 2015 vergadering 2015

Lille, 01 en 02/12/2015, Riverdating Ook in 2015 hadden we weer veel interessante afspraken en ontmoetingen op Riverdating, hét evenement voor de Europese binnenvaart, multimodaal transport en logistieke oplossingen met vervoer over water.

Riverdating 2015 Riverdating 2015 Riverdating 2015

Dordrecht, 02/06/2015, Bevrachter m/v gezocht. Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een (leerling-)bevrachter binnenvaartschepen, t.b.v. onze werkzaamheden met Franse relaties.

Dordrecht, 01/06/2015, Verhuizing. Per 1 augustus verhuist ons kantoor naar een nieuwe, grotere, locatie die direct aan het water is gelegen. Ons nieuwe post- en bezoekadres wordt (heel toepasselijk...) Boterdiep 46, 3077 AW Rotterdam.

nieuw kantoor

Nazareth, 30/05/2015, Ledenvergadering. Op deze druk bezochte voorjaarsvergadering is o.a. aandacht besteed aan het hybride voorstuwings-project van de Essex, de stand van zaken m.b.t. gasoliemonitoring en -besparing en andere projecten waar Louis Keur aan werkt. Ook de aanstaande verhuizing van het kantoor en de laatste ontwikkelingen rond de Kredietunie kwamen aan bod.

hybride spits zaal brandstofbesparing

Zwijndrecht, 03/01/2015, Ledenvergadering. Tijdens de algemene ledenvergadering van de ELV is besloten 2500 euro te doneren aan de Internationale Afdeling van BLN-Koninklijke Schuttevaer, voor haar inzet voor de Franse vaarwegen.

Daarnaast hebben de ELV-leden besloten 10.000 euro bij te dragen aan de oprichting van de Binnenvaart Kredietunie Nederland. BKN biedt (startende) ondernemers in de (kleine) binnenvaart nieuwe financieringsmogelijkheden. Ook heeft de ELV afgelopen jaar een Belgisch en een Nederlands schippersinternaat gesponsord.

bestuurstafel presentatie koninklijke schuttevaer presentatie kredietunie

Luxemburg, 19 & 20/11/2014, Riverdating. De ELV was ook dit jaar weer aanwezig op de transportbeurs Riverdating, met een stand in het Blue Road-paviljoen van Bureau Voorlichting Binnenvaart. Ondanks het drukke afsprakenprogramma met (potenti√†¬ęle) opdrachtgevers en relaties, was er ook gelegenheid voor interessante gesprekken met beleidsmakers en andere bezoekers over onderwerpen als vaarwegbeleid, opvolging en vergroening in de spitsenvaart.

In het kader van het conferentieprogramma Barge to business heeft Henk Schipper als 'mede-oprichter en manager van een succesvol samenwerkingsverband' deelgenomen aan een podiumdiscussie over het thema versterking van de marktorganisatie.

Bekijk op Youtube onze wallpaper voor Riverdating 2014.

riverdating ELV-stand forumdiscussie barge to business

Dordrecht, 23/10/2014, We Forest. De beste tijd om een boom te planten was 20 jaar geleden, de op één na beste tijd is nu, luidt een chinees spreekwoord. 20 jaar geleden is de ELV opgericht, dit jaar planten we een heel bos! Vervoer over water is van nature milieuvriendelijk. Door de inzet van technische hulpmiddelen, zuiniger en slimmer varen, informatie verzamelen en delen, optimalisering van logistieke processen en via horizontale en verticale samenwerking proberen we als coöperatie de uitstoot van schadelijke broeikasgassen verder te beperken.

Omdat veel ELV-leden graag nog meer willen doen voor people, planet & profit, hebben we besloten onze gezamenlijke CO2-uitstoot te compenseren door het planten van bomen. Daarbij hebben we gekozen voor We Forest, een organisatie met een lage overhead, die zich inzet voor het herplanting in gebieden die getroffen zijn door ontbossing.

We Forest

Gent, 24/5/2014, 20-jarig jubileum ELV. Leden, oud-leden en kantoormedewerkers hebben op 24 mei het 20-jarig bestaan van de ELV gevierd in Monasterium Poortackere in Gent. Een centraal gelegen locatie voor een echt Europese coöperatie, met een bijzondere, stemmige én gezellige, sfeer!

De jubileumvergadering in de fraaie Aubertuskerk werd geopend door voorzitter Janarie Kranenburg, die vervolgens het woord gaf aan John Scholten, de eerste voorzitter van de ELV. Ook waren er bedankjes voor Hans Schipper en Henk Schipper, die al twintig jaar de bevrachtingen en coördinatie voor de ELV verzorgen. Naast terug, werd er tijdens de ledenvergadering vooral vooruit gekeken. Behalve de samenwerking met belangrijke klanten en partners, kwamen daarbij natuurlijk onze lopende en nieuwe projecten aan bod, op het gebied van verdergaande logistieke dienstverlening, duurzaamheid en instroom. Alle onderwerpen werden door professionele tolken weer simultaan vertaald van Nederlands naar Frans en andersom.

Tijdens de receptie was er volop gelegenheid om onder het genot van lokale drankjes en hapjes bij te praten met oude en nieuwe collega's. Het duo Bon Vivant zorgde met zijn internationale repertoire voor een passende muzikale omlijsting. Intussen waren in de kerkzaal de lange tafels feestelijk gedekt voor het diner, bestaande uit een luxe grill- en saladebuffet. Na het grand dessert werd er, zoals gebruikelijk in de Frankrijkvaart, uitgebreid nagetafeld, waarna de liefhebbers zich op de dansvloer waagden. Terwijl de overnachters vervolgens hun sfeervolle hotelkamers opzochten, stortte 'jong ELV' zich nog in het bruisende Gentse nachtleven...

jubileum jubileum jubileum

Rotterdam, 21/3/2014, Open Dag STC. De ELV heeft dit jaar deelgenomen aan een open dag van het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam, om toekomstige schippers te informeren over de mogelijkheden van de Frankrijkvaart. Voormalig ELV-stagiaire Nina zorgde voor aflossing van de standbemanning.

open dag STC open dag STC

Dordrecht, 1/1/2014, 20 jaar samenwerking. In 2014 viert de ELV haar 20-jarig bestaan. Voor het jubileumjaar is een speciale editie van de bekende vlag uitgebracht. Onze leden zijn er duidelijk trots op!

jubileumvlag jubileumvlaggen in Arles

Lyon, 27 & 28/11/13 Riverdating. 'Looking for a sustainable relationship? Meet us at Riverdating!' Het door Voies Navigables de France (VNF) georganiseerde 'matching event' voor vervoerders en verladers had deze keer plaats in Lyon, aan de samenloop van Rh√īne en Sa√īne. De ELV was hier de enige vervoerder met 70 eigen schepen die rechtstreeks van de Benelux, Duitsland en het Seinebekken naar het Rh√īne-Sa√īnebekken kunnen varen, en andersom. Natuurlijk verzorgen we desgewenst ook voor- en natransport en op- en overslag. U kunt bij ons terecht voor incidentele transporten, maar ook voor langdurige contracten: de ELV investeert in de toekomst, door het ondersteunen van nieuwe instroom en innovaties als de O-Foil die vervoer over water nog milieuvriendelijker maken.

Video ELV & O-Foil voor Riverdating:
(Youtube, versie 550 MB)
(Youtube, versie 65 MB)

Riverdating Lyon

Rotterdam Ahoy, 08/10/2013 Ecologistiek De ELV is 8 en 9 oktober aanwezig geweest op Ecologistiek, het platform voor duurzame innovatie in transport en logistiek. De ELV maakte deel uit van het Blue Road Paviljoen met o.a. Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Namens de ELV was Louis Keur aanwezig. Doelstelling was om verladers en het grote publiek duidelijk te maken dat vervoer over water nog steeds de natuurlijkste manier van transport is. De ELV biedt goederenvervoer dat, filevrij, op tijd zijn bestemming bereikt volgens vooraf gemaakte afspraken. Voor verladers die nu nog gebruik maken van volledig wegtransport is de ELV de aangewezen partner om de eerste stap te zetten naar synchromodaliteit.

Dordrecht, 01/08/2013 Nieuwe medewerker Per 1 augustus is Louis Keur weer in dienst van Aqua Navis en de ELV. Als parttime projectmanager zal hij zich o.a. bezig gaan houden met CO2-monitoring, klantencontacten en representatie van de ELV. Louis (37) heeft aan de Hogeschool Rotterdam de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde gedaan, en heeft van 2002 tot 2005 al voor de ELV gewerkt. Daarna heeft hij voor een Duits bedrijf tankvaart gedisponeerd. Louis Keur is zelf afkomstig uit de kleine binnenvaart. "Het voelt een beetje als thuiskomen. Mijn overtuiging dat de rol van de kleinere binnenvaart nog steeds van groot belang is brengt mij automatisch terug bij de ELV. De trend naar schaalvergroting in de hele maatschappij lijkt zich te keren. Betrokkenheid en zorg van de transportondernemer zal daarin ook een grotere rol kunnen gaan spelen."

Amsterdam, 25/6/2013. Perspectief voor de spitsenvaart. Voorlopig dreigt er nog geen structureel gebrek aan spitsen, en blijft de spits de effici√†¬ęntste oplossing voor het vervoer van kunstmest van Amsterdam naar de Champagnestreek. Dat zijn de conclusies van een onderzoek naar de ontwikkeling van de spitsenvaart in de komende vijf √†¬† tien jaar. De studie is uitgevoerd door drie studenten Airport Seaport Logistics van de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van een Nederlandse kunstmestproducent. De resultaten van het onderzoek, waaraan ook de ELV deelgenomen heeft, werden op 25 juni tijdens een seminar gepresenteerd. 'De trend van de spitsen is op het moment vrij stabiel, jonge opvolgers vervangen oudere schippers die met pensioen gaan.'

Lelystad, 01/06/2013 Het poldermodel van de ELV In april en mei heeft de ELV met twaalf spitsen zo'n 60.000 ton grond van de Noordoostpolder naar de Flevopolder vervoerd. In het kader van een natuurontwikkelingsproject zijn de oevers van de Lemstervaart tussen Lemmer en Emmeloord gedeeltelijk afgegraven om riet te planten, zodat hier vogels kunnen broeden.

Door een 'vroege vogel' moest een stukje overgeslagen worden: '300 meter hebben we overgeslagen, want daar zat zowaar een grauwe kiekendief op een nest. Heb 'm helaas niet gezien, maar ik weet wel dat het een zeldzame broedvogel is in Nederland', vertelt Afra Wijnhoven van de Essex, een van de deelnemende schepen.

De afgevoerde grond is gebruikt om een meertje bij Lelystad Airport, waar ganzen een gevaar vormden voor het vliegverkeer, gedeeltelijk te dempen. Het lossen vond plaats in de Larservaart. 'Het traject maakt het maatwerk voor spitsen', aldus Afra Wijnhoven. Per reis werd gemiddeld 260 ton vervoerd. Na de aanloopfase konden er dagelijks zes schepen geladen en gelost worden, soms met twee kraanscheepjes tegelijk. Doordat het transport met spitsen uitgevoerd werd kon het doorgaan toen de Urkersluis tijdelijk buiten gebruik raakte.

Passanten en omwonenden reageerden zeer positief op alle bedrijvigheid. Op internet is bijvoorbeeld te lezen: 'Hoeveel spitsen heeft men zoal nodig in de NOP... nu is de Essex ook al er bij. Een bijzonder project met zoveel schepen. Denk dat Emmeloord sinds de bietencampagnes destijds niet meer zoveel schepen heeft voorbij zien komen.' Afra: 'Er zijn onderweg sowieso heel veel reacties van mensen die enthousiast reageren op al die schepen. Gisteren lagen we bij een nieuw zandkaaitje tussen Emmeloord en Bant en daar kwamen de boer en boerin die daar wonen langs om eens te horen wat al die schepen vervoeren en met verhalen over vroeger aan scheepvaart. Veel nieuwsgierige mensen langs de route. Erg leuk.'

Noordwest-Europa heeft 8587 kilometer vaarwegen van spitsenmaat (CEMT-klasse I).

Dordrecht, 05/05/2013 'Wij leiden nieuwe collega's op' De kleine binnenvaart met uitsterven bedreigd door gebrek aan instroom? Valt wel mee, vinden ze bij de ELV. Dit samenwerkingsverband van spitsen en canal du Nord-schepen biedt jongeren die een binnenvaartopleiding volgen de mogelijkheid op diverse ELV-schepen stage te lopen. Daarnaast worden zij-instromers met raad en daad bijgestaan.

'Het idee om binnen de coöperatie een soort 'stagepool' op te zetten is eigenlijk ontstaan doordat een collega belde met de vraag of zijn stagiair misschien een reis met ons mee kon', vertelt ELV-voorzitter Janarie Kranenburg. 'Zelf lag hij op dat moment wat langer stil, en omdat er in de winter buiten weinig onderhoud mogelijk is, zat hij een beetje met zijn stagiair omhoog. Daarnaast wilde die jongen natuurlijk het liefst varen.'

'Bovendien duurt zo'n stage enkele maanden, en gezien de beperkte woonruimte aan boord heeft dat toch wel een impact op de privacy, voor beide partijen. Dat, en het feit dat er op kleine schepen, meestal man-vrouwbedrijven, over het algemeen geen behoefte is aan personeel, zorgde ervoor dat er nauwelijks leerplekken beschikbaar waren in ons vlootsegment. En onbekend maakt onbemind. Door de lasten en lusten van een stagiair over meerdere schepen te verdelen hebben we inmiddels al verschillende jongeren van de Frankrijkvaart kunnen laten proeven.'

Intussen zijn er zeven ELV-schepen erkend leerbedrijf. Diverse andere ge√†¬Įnteresseerde leden volgen het project via een speciale mailinglist. 'Via die mailinglist wordt ook onderling geregeld naar welk schip een stagiair gaat. Zo is de huidige stagiaire laatst met het ene schip naar Avignon gevaren en daarvandaan weer met een ander schip terug gekomen naar Noord-Frankrijk. Ofwel 580 sluizen in 5 weken.'

De stagevergoeding wordt door de coöperatie, dat wil zeggen door alle leden gezamenlijk, betaald. Ook de bijhorende formaliteiten worden door het kantoor in Dordrecht geregeld. 'Omdat de ELV voor de helft uit Franse en Belgische binnenvaartondernemingen bestaat, staan we ook open voor buitenlandse stagiairs.' Franstaligen kunnen op die manier mooi wat Nederlands oppikken. 'En andersom natuurlijk! Daarnaast leer je zelf ook van een leerling aan boord. Van je vakkennis onder woorden brengen tot hoe je je Facebook-pagina moet beveiligen...'

'Bij ons maken de stagiairs ook gewoon deel uit van het gezin. Er wordt samen gegeten, samen tv gekeken en ze kunnen mee bij collega's op visite. Naast verven en varen leren ze zo en passant natuurlijk ook een hoop over de zakelijke kant van het vak. Daarnaast vragen we onze stagiairs een logboek bij te houden van hun werkzaamheden en belevenissen, dat op onze website gepubliceerd wordt, of deel te nemen aan andere promotieactiviteiten die ook bij hun opleiding passen.'

'Omdat we ook al voor de crisis een toenemende belangstelling voor de spitsenvaart signaleerden, met name bij zogenaamde 'zij-instromers', hebben we enkelen keren deelgenomen aan de vakbeurs Construction and Shipping Industry, om binnenvaartpersoneel en zij-instromers informatie en een aanspreekpunt te bieden. Daarnaast hebben diverse ELV-leden zij-instromers aan boord gehad voor een snuffelstage. Anderen hebben we op weg geholpen met hun ondernemersplan.' Ook hanteert de coöperatie een soepel aannamebeleid voor 'nieuwe' binnenvaartondernemers. Inmiddels bestaat een kwart van de ELV uit jonge ondernemers, zij-instromers en herintreders.

En de eerste stagiair? 'Die vaart sinds een jaar voor de ELV. Met zijn eigen spits, die hij van een ELV-lid dat met pensioen ging heeft gekocht. Vorig najaar hebben we samen een reis naar Parijs gedaan. Zeker in het begin belde hij ons of zijn andere leerbedrijf nog regelmatig met vragen, bijvoorbeeld over een sluis of laadplaats, want het Franse vaarwegennet is zeer uitgestrekt. Inmiddels zien we hem gewoon als collega.'

Dordrecht, 02/03/2013 Nieuwe voorzitter Met ingang van heden is Janarie Kranenburg (39) voorzitter van de ELV. Hij neemt de hamer over van Jacques Klomp, die deze taak sinds 2005 vervulde.

nieuwe voorzitter

Rotterdam, 21/09/2012 Bedankt voor de samenwerking! Op zaterdag 21 september heeft de ELV een klantendag georganiseerd voor klanten en andere relaties waar we in de afgelopen 19 jaar mee hebben samengewerkt.

We zijn 'in stijl' gestart met een rondvaart door de Rotterdamse haven op het MPS Jules Verne. Na het welkomswoord van Henk Schipper en BBU-voorzitter Roland Kortenhorst konden onze gasten onder het genot van een hapje en drankje onderling kennis maken of bijpraten met oude bekenden.

Het speciale (en spectaculaire...) Jules Verne-buffet werd gevolgd door een 'tv-avond', met als thema vervoer over water. Chazia Mourali en Hans van Veen presenteerden het journaal, met nieuws over de O-foil, het ELV-stageproject en het Seine-Nord-project. Tijdens de reclameblokken werden klanten verrast met commercials over hun bedrijf. Vervolgens hield Kees de Vries, directeur van Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) een uiteenzetting over vervoer over water.

Bij 'De wereld vaart door' discussieerden Roland Kortenhorst, binnenvaartvoorman Rinus de Korte, econoom Bart Verkade, Leen van Waardenburg (Accountantskantoor Wave) en Laurie d'Hont (Verladersorganisatie EVO) aan de hand van stellingen over de actuele stand van zaken in de Nederlandse binnenvaart. Het tv-programma werd afgerond met een beschouwing door voormalig minister en Koninklijke Schuttevaer-voorzitter Jan Terlouw. Tot besluit droeg Hans van Veen een dichterlijke samenvatting van het avondprogramma voor.

Aangemeerd bij het Delta Hotel hebben we de avond in feestelijke sfeer voortgezet, met live-muziek. Zaterdagochtend kon er aan het ontbijt nog gezellig nagepraat worden, met uitzicht op de Nieuwe Waterweg.

klantendag 2012 klantendag 2012 klantendag 2012