Europese Logistieke Vervoerders coöperatie

ELV
Laan der Verenigde Naties 83
3316 AK Dordrecht
Niederlande
+31 78 63 21 270
ELV France SARL
67 Rue de Luxembourg
59777 Euralille
Frankreich
+31 78 63 21 279
Schiffe
TOUS NERFS

TOUS NERFS

Mehr >
Tracking & Tracing
Schiff: Code:
Mitglieder-info
Benutzername: Code:
TWITTER
AVIS
FR/2019/02395
modifiant l'avis FR/2019/01948
Canal d'Arles a Fos ou Arles a Bouc
FR/2019/02394
Arrets de navigation
Canal de la Deule
FR/2019/02389
modifiant l'avis FR/2019/02065
Direction territoriale Nord-Est
FR/2019/02385
Simple Information
Yonne
FR/2019/02372
modifiant l'avis FR/2019/02283
Direction territoriale Nord-Pas-de-Calais
FR/2019/02371
modifiant l'avis FR/2019/02195
Loire

ANMELDEN

Binnenschiffahrtsunternehmungen die sich anschliessen möchten bei der Europese Logistieke Vervoerderscoöperatie BA werden gebeten unten stehende Formulare aus zu füllen, auszudrucken und versehen mit Unterschrift zuzuschicken an:

ELV
Laan der Verenigde Naties 83
3316 AK Dordrecht
Niederlande

 

FORMULAR FÜR TRANSPORTGARANTIE

Bemerkungen und Motivierung:
Name
Anschrift
Wohnort
Land
Telefonnummer 1
Telefonnummer 2
Faxnummer 1
Email-Adresse    
Versicherung    
MWS Nummer    
Kontonummer  
Schiffsname    
       
Messbrief Tonnage
Abmessungen T auf 2,40 M
Rauminhalt in M3 T auf 2,20 M
Ballastschott Ja Nein T auf 2,00 M
Decklast Ja Nein T auf 1,90 M
Strau Holz Stahl T auf 1,80 M
Luken T auf 1,70 M
Maximale Öffnung    
ADNR    
GMP Ja Nein Instantie
Abfälle Ja Nein Nummer
Rheinpatent Ja Nein Bis wo
Radar Ja Nein    
Certification ZKR CC IVR Andere    
       
Statuten gelezen "ELV statuten NL" Ja Nein
Huishoudelijk reglement gelezen "HHR 2016.pdf" Ja Nein

     
Transport rayons: Aangeven welke rayons tot uw vaargebied behoren door middel van
A= altijd B= in overleg C= niet D= niet in verband met schoolgaande kinderen.
ABCD Gebiet                  
Nederland
Nederland Noord over IJselmeer
Nederland Zuid-West (Vlissingen)
België (Vlaanderen)
België (Wallonië)
Frankrijk Noord
Frankrijk Seine-Oise
Frankrijk Champagne-Ardennes
Frankrijk Zuid
Duitsland Rijn
Duitsland Kanalen
       

In het kader van de door de ELV gegarandeerde vervoerszekerheid is het nodig te weten of er goederensoorten zijn die u uitsluit. Mogelijke voorbeelden zijn ZA, oud ijzer, rollen (15T) *, ROP, soda en dergelijke. Gelieve het hier aan te geven, mocht u bepaalde goederen niet willen vervoeren:

Voor rollen van Vlissingen en IJmuiden naar Gennevilliers wordt een minimale scheepsbreedte van 5,70 gevraagd. Deze rollen zijn tot 25 t stuksgewicht. Canal du Nord schepen dienen deze rollen te accepteren.

       
       
Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und bleiben in Besitz der ELV.
       
Datum Ort
Name Unterzeichnung  

 

ABSICHTSERKLÄRUNG

Ondergetekende verklaart zich bereid deel te nemen als lid van de coöperatie b.a. Europese Logistieke Vervoerders.

Ondertekening van deze verklaring geeft recht op 1 stem in de controlerende vergadering en het recht zich verkiesbaar te stellen voor een bestuurs- of commissarisfunctie voor de coöperatie en geeft recht op een aandeel in de coöperatie ba.a.

Ondergetekende heeft recht op alle rechten die volgens de interne regelgeving van de E.L.V. gelden voor de leden.

Ondertekening van deze verklaring verplicht de ondertekenaar om een inleggeld te storten in de coöperatie b.a. Het inleggeld is niet terugvorderbaar.

Het inleggeld van € 1000 dient in één maal, binnen 120 dagen na toetreding, gestort te zijn.

Verder verplicht de ondergetekende zich een waarborgsom te garanderen van € 2,50 per ton.

Een ex-lid wordt ontslagen van zijn plicht tot waarborg exact 1 jaar na het einde van het lopende boekjaar. Conform de statuten.

Name
Schiffsname
Anschrift
Wohnort
Bank
Kontonummer
Abmessungen
Datum

Unterzeichnung

afdrukken

Bedankt voor uw vertrouwen in onze organisatie! Zodra uw gegevens zijn verwerkt wordt u op de wachtlijst geplaatst.